Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρέλαβε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας το 2019 με έλλειμμα στα 2,72 δισ. ευρώ και αναμένεται να το παραδώσει το 2022 (πάντα με έλλειμμα) στα 15 δισ. ευρώ, δηλαδή το εξαπλασίασε… Ήδη στο 10μηνο Γενάρης – Οκτώβρης 2022 τρέχει με ποσά ψηλότερα από 13 δισ. ευρώ και αναμένεται να κλείσει κοντά ή και ψηλότερα από τα 15 δισ. ευρώ.

Το ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών αφορά τις πληρωμές από και προς την Ελλάδα για αγαθά, υπηρεσίες, κεφάλαια και πάσης φύσης χρηματοοικονομικές εισροές και εκροές. Στην πραγματικότητα, αποτελεί έναν ορισμένο καθρέφτη για την κατάσταση της οικονομίας μιας χώρας, καθώς αφορά το σύνολο των ιδιωτικών και κρατικών δραστηριοτήτων. Ένας άλλος συνοπτικός ορισμός που μπορούμε να δώσουμε είναι πως το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι ένας πίνακας συναλλαγών που παρουσιάζει τη διαφορά μεταξύ της αξίας των αγαθών και των υπηρεσιών που εισάγει μια χώρα σε σχέση με την αξία αυτών που εξάγει. Επίσης είναι δείκτης της οικονομικής εξάρτησης μιας χώρας που συμπληρώνει την εικόνα, εκτός δηλαδή από την πολιτική και στρατιωτική εξάρτηση.

Στη δομή του, μπορούμε να αναφέρουμε το εμπορικό ισοζύγιο που κύρια αφορά τη διαφορά μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών εμπορευμάτων και προϊόντων στο οποίο η Ελλάδα έχει μόνιμα αρνητικό πρόσημο. Το πρόσημο αυτό σταθερά μειώνεται τις τελευταίες δεκαετίες από το πλεόνασμα στο ισοζύγιο εισαγωγής και εξαγωγής υπηρεσιών, του οποίου βασικοί πυλώνες είναι ο τουρισμός και οι μεταφορές (οδικές, θαλάσσιες, σιδηροδρομικές).Τα διαθέσιμα ωστόσο στοιχεία για το 2022 αναφέρουν πως, παρά τις θριαμβολογίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, θα υπάρχει υστέρηση των τουριστικών εσόδων σε σχέση με την προ πανδημίας χρονιά του 2019. Την εικόνα θα συμπληρώσει εκτός από τα δύο ισοζύγια των αγαθών και των υπηρεσιών, όταν θα είναι διαθέσιμα για την προηγούμενη χρονιά τα στοιχεία για τα ισοζύγια κεφαλαίων που αφορούν και απεικονίζουν τις μεταβιβάσεις κεφαλαίου δηλαδή τις εισπράξεις και τις πληρωμές μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων, που συνδέονται γενικά με επενδύσεις (;;) κύρια πάγιου κεφαλαίου.

Πολλοί θα θεωρήσουν πως όσα αναφέρουμε είναι «ψιλά γράμματα» και χωρίς ενδιαφέρον για την ανέχεια και τις δυσκολίες που βιώνει μεγάλο μέρος του λαού μας, και ίσως έχουν δίκιο. Ας μη λησμονούν ωστόσο πως οι ματωμένες μνημονιακές πολιτικές, που μας επέβαλαν οι επικυρίαρχοι μαζί με την εγχώρια πλουτοκρατική ολιγαρχία, από κάτι τέτοια «ψιλά γράμματα» άντλησαν την υπαρκτή εν πολλοίς δικαιολογητική τους βάση διαχρονικά.

Γι’ αυτό το λόγο έχει σημασία να δίνουμε προσοχή στα στοιχεία που διατίθενται, να μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε, και να τα κάνουμε κτήμα όλο και περισσότερων ανθρώπων.