Απόσπασμα από τη συνέντευξη του σ. Δημήτρη Κοντοφάκα στον «Πρόλογο»