Η Λαϊκή Αντίσταση – Αριστερή Αντιιμπεριαλιστική Συνεργασία

καλεί σε συγκέντρωση στην Αθήνα

Πανεπιστημίου και Πατησίων, στις 11:00 π.μ.