Θετικό αποτέλεσμα της ΕΡΓΑΣ

Μία εβδομάδα μετά την Απολογιστική Συνέλευση και με ανοιχτά όλα τα ζητήματα που αναδείχθηκαν σ’ αυτήν (μη καταγραφή ενσήμων από το 2019 μέχρι σήμερα, σχεδιασμός Υπουργείου Τουρισμού για εκπαίδευση ξεναγών δύο ταχυτήτων, ΣΣΕ που δεν ανταποκρίνεται στη σημερινή ακρίβεια, εγγραφή Σωματείου στο ΓΕΜΗΣΟΕ), διενεργήθηκαν οι εκλογές του Σωματείου της Αθήνας στις 9 Δεκεμβρίου για ανάδειξη των 9 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των 3 μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής, των 2 αντιπροσώπων του Σωματείου στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, αλλά και την ανάδειξη εκπροσώπων στο δευτεροβάθμιο όργανο, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών (ΠΟΞΕΝ). Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για όλους τους εμπλεκόμενους, καθώς αυτή τη φορά εφαρμόστηκε κατά γράμμα ο αντεργατικός νόμος Χατζηδάκη και οι Αρχαιρεσίες είχαν και ηλεκτρονική μορφή.

Έτσι, από τα 271 ταμειακώς εντάξει μέλη (σε σύνολο περίπου 1.200 ξεναγών), στις διαδικασίες συμμετείχαν 162 άτομα, και συγκεκριμένα 91 διά ζώσης και 71 διαδικτυακά. Ήταν τουλάχιστον προβληματικό το γεγονός ότι ενώ ελέγχονταν σχολαστικά στην αίθουσα οι υποψήφιοι και οι ψηφοφόροι από τη δικαστική αντιπρόσωπο, όπως προβλέπουν οι νόμιμες διαδικασίες, από την άλλη πλευρά επικρατούσε το … απόλυτο σκοτάδι! Οι κάμερες των συνδεδεμένων ήταν κατά βάση κλειστές, τα ονόματα που εμφανίζονταν στην κεντρική οθόνη δεν ήταν πάντα τα πραγματικά, ενώ η προϋπόθεση για να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία ήταν να βάλουν έναν συγκεκριμένο κωδικό στην πλατφόρμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αξιοπιστία της διαδικασίας.

Στις εκλογές ακούστηκε και η φωνή της ΕΡΓΑΣ, που επανέλαβε τα τρέχοντα προβλήματα και την ανάγκη συσπείρωσης των συναδέλφων στο Σωματείο, και μάλιστα μέσω ζωντανών διαδικασιών. Οι εκλογές έγιναν με ενιαίο ψηφοδέλτιο (γεγονός που επαναλαμβάνεται τα τελευταία χρόνια και καταδεικνύει την έλλειψη έκφρασης καθαρών πολιτικών γραμμών στους κόλπους του Σωματείου) και με ανεπαίσθητη αύξηση των ψηφοφόρων (162 έναντι 155, που συμμετείχαν στις εκλογές του Ιουνίου 2021).

Η ενεργή συμμετοχή της ΕΡΓΑΣ στις διαδικασίες και η προηγούμενη δραστηριότητά της μέσα στους εργαζόμενους συναδέλφους ξεναγούς είχαν θετικό αποτέλεσμα. Ανέδειξε για πρώτη φορά ένα μέλος στο Δ.Σ., συγκεντρώνοντας ένα ποσοστό άνω του 35% των ψήφων, αλλά και εκπροσώπηση στην ΠΟΞΕΝ.

Η στήριξη του κόσμου απέδειξε την ανησυχία του για τα τρέχοντα, άλυτα ακόμα, ζητήματα του κλάδου, αλλά και την πίστη του στη συλλογική και αγωνιστική διεκδίκηση των αιτημάτων του. Ο αγώνας συνεχίζεται και μέσα από τα συνδικαλιστικά όργανα πλέον.