Η Κομματική Οργάνωση Ημαθίας του Μ-Λ ΚΚΕ
διοργανώνει πολιτική εκδήλωση με θέμα:

Ελληνοτουρκική κρίση, απειλές για αλλαγή συνόρων, προσφυγικό

Βέροια, Κυριακή 8 Μάρτη, στην ΕΛΗΑ 12:00