Για τις πολιτικές εξελίξεις,

τον πόλεμο, την ακρίβεια, τη φτώχεια και την ανεργία

Δευτέρα 4 Απρίλη , ώρα 7.30μμ

Ξενοδοχείο «Κρόνος»