Όπως είναι γνωστό στο ∆ήμο Ηλιούπολης, το Μ-Λ ΚΚΕ στηρίζει και καλεί τους εργαζόμενους, τον δημοκρατικό και αριστερό κόσμο να ψηφίσει στις δημοτικές εκλογές τον συνδυασμό Αριστερή Πρωτοβουλία Ηλιούπολης με επικεφαλής τον σ. Γ. Σόφη.

Στους δήμους ∆άφνης-Υμηττού και Αγ. Αναργύρων–Καματερού συμμετέχουν στις εκλογές τα σχήματα “∆ρόμοι Αντίστασης” που συγκροτήθηκαν με πρωτοβουλία του ΚΚΕ(μ-λ). Ανεξάρτητα από διαφορές και προβλήματα που υπάρχουν, το Μ-Λ ΚΚΕ καλεί επίσης να στηριχτούν και ψηφιστούν στις δημοτικές εκλογές τα σχήματα αυτά.

Σ’ όλους τους άλλους ∆ήμους και Περιφέρειες της χώρας, ρίχνουμε λευκό στις κάλπες.