Με τη μαζική πάλη μπορούμε να υπερασπίσουμε τα δικαιώματά μας
Με τους μαζικούς αγώνες μπορούμε να κατακτήσουμε όσα γκρέμισε η αντιλαϊκή πολιτική