Βασιλικότεροι του βασιλέως για «τολμηρές μεταρρυθμίσεις» στην Υγεία

Στις 16 Οκτωβρίου ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιος Εξαδάκτυλος έδωσε συνέντευξη Τύπου, όπου παρουσίασε τις προτάσεις της Συνόδου των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας προς το Υπουργείο Υγείας.
Εκεί αναφέρθηκε ότι το 75% των Ελλήνων έχει αρνητική γνώμη για το Σύστημα Υγείας της χώρας και ότι η «αποδοτικότητα»(;) είναι 50% – 70% για τα μικρά και μεσαία Νοσοκομεία και μόνο το 25% των νοσοκομείων (μεγάλα) έχουν αυξημένη «αποδοτικότητα».
Με βάση αυτά τα (ασαφή) στοιχεία προτείνονται μέτρα για το Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας),την ιατρική εκπαίδευση και την αξιολόγηση. Σημειώνουμε:
-Μετατροπή των Νοσοκομείων από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ Δημόσια ή Κοινωφελή.
-Τα Δημόσια Νοσοκομεία να υπάγονται σε νέο ειδικό Οργανισμό .
-Αναδιατάξεις μονάδων Υγείας.
-Συνδιοίκηση Νοσοκομείων.
-Συγχώνευση ομοειδών Τμημάτων του ίδιου Νοσοκομείο.
-Συγχώνευση μικρών γειτονικών Νοσοκομείων.
-Πρόσβαση ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών στα Νοσοκομεία όταν νοσηλεύονται ασθενείς που παρακολουθούν.
-Συμβάσεις Δημόσιων Νοσοκομείων με Ασφαλιστικές Εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού.
-Συμβάσεις του ΕΣΥ με ιδιώτες για να καλύπτονται τοπικές ανάγκες.
-Περιστασιακές προσλήψεις προσωπικού αναπλήρωση αδειούχων, αναρρωτικών αδειών κλπ.
Οι προτάσεις αυτές, «ατάκτως ερριμμένες», χωρίς ιεράρχηση και μελέτη (πολλά από τα προτεινόμενα μέτρα ισχύουν ήδη εδώ και χρόνια), φωτογραφίζουν συγκεκριμένες επιδιώξεις διαφόρων «κύκλων», που δεν αρκούνται στο ήδη διακηρυγμένο και ψηφισμένο νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας αλλά προχωρούν σε ανοιχτό «ξήλωμα» του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, νοσταλγοί της κατάστασης ΠΡΟ ΕΣΥ.
Απέχουμε πολύ από το να υπερασπιζόμαστε άκριτα ό,τι απέμεινε από το ΕΣΥ, που ακόμα από την ίδρυσή του είχε σημαντικά προβλήματα. Όμως φαίνεται ότι ο «αέρας»των νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων ενθαρρύνει κάθε είδους προτάσεις προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων, που εκφράζονται συγκαλυμμένα ή ανοιχτά με την μορφή βελτιώσεων των κακώς κειμένων.
Η εδώ και χρόνια απαξίωση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, που μπορεί όμως ακόμη να παρέχει κάλυψη περίθαλψης στα λαϊκά στρώματα, δεν πρέπει με κανένα τρόπο να αφεθεί στην ακόμη μεγαλύτερη απαξίωση. Οι παλιότεροι υγειονομικοί έζησαν καταστάσεις με τους «Δαλάι Λάμα» υπερ-διευθυντές-αυθεντίες και τους υπόλοιπους εργαζόμενους να χρησιμοποιούνται σαν υπάλληλοί τους. Κάποιες από αυτές τις προτάσεις-επιδιώξεις έφερναν για «ζύμωση» μέσα στους εργαζόμενους των Νοσοκομείων -κυρίως τους γιατρούς- «κύκλοι» πανεπιστημιακών και άλλων «παραγόντων», μόλις έβρισκαν ευκαιρία και οι οποίοι πάθαιναν κυριολεκτικά αλλεργία με οποιοδήποτε μέτρο μπορούσε να περιορίσει τις αυθαιρεσίες και -κυρίως- τα προσωπικά τους οφέλη.
Το Υγειονομικό κίνημα και κυρίως η συσπείρωση όλων των εργαζόμενων στα τοπικά σωματεία των Νοσοκομείων είχε καταφέρει να ματαιώσει πολλές τέτοιες προσπάθειες. Η ιστορία και η πορεία του Υγειονομικού κινήματος προσφέρει πλούσιο υλικό για σκέψη και για δράση, με κεντρικό σημείο τη μαζικοποίηση και δημοκρατική λειτουργία των συνδικαλιστικών του φορέων.
Η ΕΙΝΑΠ δήλωσε την κάθετη αντίθεσή της επισημαίνοντας ότι η ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ βρίσκει ριζικά αντίθετη τη συντριπτική πλειοψηφία των γιατρών του. Η ΟΕΝΓΕ τονίζει ότι τα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια στο Σύστημα Υγείας έχουν σαν αποτέλεσμα «τραγική υποστελέχωση, γενίκευση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων ομηρίας και ανακύκλωσης της ανεργίας, εντατικοποίηση, χτύπημα των μισθολογικών και επιστημονικών δικαιωμάτων, ακριβοπληρωμένες, υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας για τους ασθενείς».
Επισημαίνεται ότι οι απόψεις αυτές δεν εκφράζουν την πλειοψηφία στο Δ.Σ. του ΠΙΣ.
Η ΟΕΝΓΕ κάλεσε σε απεργία τους γιατρούς των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας στις 23 Οκτωβρίου με σύνθημα: Οι «τολμηρές μεταρρυθμίσεις» δεν θα γίνουν με τη συναίνεση μας.