Απόφαση για την κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων, ύστερα από πρόταση της Αγωνιστικής Παρέμβασης Εκπαιδευτικών, πήρε το ΔΣ της ΕΛΜΕ του νομού Ηρακλείου την οποία και δημοσιεύουμε στη συνέχεια. Επίσης ανάλογη πρόταση που έγινε απόφαση του ΔΣ κατέθεσε η Αγωνιστική Παρέμβαση Εκπαιδευτικών σχετικά με τα όσα εξωφρενικά διαδραματίζονται τις μέρες αυτές στο 1ο ΓΕΛ (Καπετανάκειο).

Διεκδικούμε την κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων, της ΕΒΕ και τη μείωση της ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων θεμάτων
Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ Ηρακλείου –προασπιζόμενο θεμελιώδεις αρχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της παιδαγωγικής δεοντολογίας, αλλά και τις βασικές μορφωτικές κατακτήσεις του εκπαιδευτικού κινήματος- δηλώνει ότι η Τράπεζα θεμάτων είναι ένα μέτρο αντιπαιδαγωγικό που αντιστρατεύεται τους βασικούς όρους του ουσιαστικού και του δημοκρατικού ελέγχου της αφομοίωσης της διδασκόμενης ύλης.

Ειδικότερα, η Τράπεζα Θεμάτων είναι ένα αντιπαιδαγωγικό μέτρο που:
Απαξιώνει την εκπαιδευτική πράξη, έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται σε κάθε σχολείο και τμήμα, με βάση το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, τις προσλαμβάνουσες και τις ιδιαιτερότητές τους.
-Ακυρώνει τον εκπαιδευτικό ως παιδαγωγό, δάσκαλο και επιστήμονα, μετατρέποντάς τον σε απλό αγωγό μεταφοράς θεμάτων που έχουν διαμορφωθεί ερήμην του, έστι ώστε να βιώνει την πλήρη αποσύνδεσή του από το αντικείμενο, τη διδασκαλία και συνολικότερα από το έργο του.
-Ενισχύει τις κοινωνικές ανισότητες στη μόρφωση, παραπέμποντας στην παραπαιδεία ως βασική προϋπόθεση επίδοσης των μαθητών στις εξετάσεις και προαγωγής τους.
-Καταδικάζει στην απόρριψη τους πιο αδύνατους μορφωτικά και ανίσχυρους οικονομικά και κοινωνικά μαθητές, που αδυνατούν να αγοράσουν τη γνώση.
-Επιτείνει μάλιστα τις μορφωτικές ανισότητες σε μια περίοδο που, λόγω της ασθένειας της συντριπτικής πλειοψηφίας των μαθητών από τον COVID-19, η φοίτηση δεν είχε τους όρους της κανονικότητας που επικαλείται το ΥΠΑΙΘ, κλείνοντας τα μάτια στη δραματική πραγματικότητα των πολλαπλών απουσιών των μαθητών.
-Καταργεί τη διδασκαλία ως διαδικασία μάθησης που έχει ως αφετηρία της την κάλυψη των συγκεκριμένων αδυναμιών κάθε τμήματος, επιβάλλλοντας ένα τυποιημένο μοντέλο διδασκαλίας, απόλυτα προσαρμοσμένο στις αξιώσεις των παραγόντων που διαμορφώνουν κάθε φορά τα θέματα των εξετάσεων.
Ακυρώνει στην πράξη την παιδαγωγική αρχή της ελεύθερης σκέψης και του γόνιμου προβληματισμού στην τάξη, απαιτώντας την προσαρμογή σε ένα ασφυκτικό και ανελεύθερο μοντέλο σκέψης.
Μετατρέπει το σχολείο από ζωντανό χώρο μάθησης, αφύπνισης και προβληματισμού σε εξεταστικό κέντρο, απόλυτα προσαρμοσμένο στην επιβολή ενός μοντέλου σκέψης, αποψιλώνοντάς το από κάθε δημιουργική έκφραση, αναζήτηση και πρωτοτυπία και διαμορφώνοντας συνθήκες ισοπεδωτικής ομοιομορφίας.

Για τους παραπάνω λόγους, το Δ.Σ της ΕΛΜΕ -εκφράζοντας την καθολική απαίτηση της βάσης του κλάδου- απευθύνεται σε όλους τους αρμόδιους φορείς και τους καλεί να αναλάβουν τις ευθύνες τους:
Καλεί τους Συντονιστές -με όρους επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης- να εκφράσουν την αντίθεσή τους σε αυτό το αντιπαιδαγωγικό μέτρο και να συμπορευθούν με τη συλλογικά διαμορφωμένη θέση της αναγκαιότητας της ΜΗ εφαρμογής της Τράπεζας Θεμάτων και της
Κατάργησής της ως ακυρωτικής βασικών προϋποθέσεων της ουσιαστικής εκπαιδευτικής πράξης.
Καλεί τη ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ να αναλάβει τις ευθύνες της και να ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημα της ΜΗ εφαρμογής του μέτρου στις προσεχείς προαγωγικές εξετάσεις.

Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ επίσης διεκδικεί να καταργηθεί η ΕΒΕ που πολλαπλασιάζει τις ανισότητες και τους φραγμούς για την εισαγωγή στην Γ/θμια Εκπαίδευση και να μειωθεί η Ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων θεμάτων, με δεδομένο ότι, λόγω πανδημίας, η φοίτηση των μαθητών ήταν ανισότιμη και ελλιπής.