Απροκάλυπτη επίδειξη Γερμανικής κυριαρχίας

Είναι γνωστό πως τρία κύρια όργανα συμμετέχουν στη θέσπιση της νομοθεσίας της ΕΕ: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν), η οποία προασπίζει τα συμφέροντα της Ένωσης συνολικά. Η Κομισιόν σαν ανώτατο θεσμικό όργανο της ΕΕ (η κυβέρνηση της ΕΕ) είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία και των άλλων θεσμικών οργάνων … Συνεχίστε να διαβάζετε το Απροκάλυπτη επίδειξη Γερμανικής κυριαρχίας.