Με προκλητική εγκύκλιο του Υπουργού Εργασίας
που καταπατά και τον δικό του νόμο

Ο υπουργός Εργασίας προσφέρει απλόχερα πολύτιμα δώρα στους εργοδότες, την ίδια στιγμή που για τους εργαζόμενους συστηματικά επιφυλάσσει μείωση αποδοχών, ξεπάστρεμα εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων ή την επίρριψη ευθυνών, όπως στην περίπτωση των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ, για τις εγγενείς και χρόνιες δυσλειτουργίες και παθογένειες του φορέα.

Κατά τη γνωστή διαδικασία έκδοσης εγκύκλιων, αποφάσεων κλπ., προκειμένου να εφαρμοστούν οι νόμοι, εξέδωσε τις προηγούμενες ημέρες, μια εξωφρενική υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του πρόσφατου νόμου του, ο οποίος ανάμεσα στα άλλα καταργεί το 8ωρο και την κυριακάτικη αργία.

Σύμφωνα με την απόφαση, παύει οριστικά από τις 29 Νοεμβρίου η υποχρέωση των εργοδοτών να καταχωρούν στο έντυπο Ε8 του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, την υπερεργασία των εργαζομένων τους που, όπως διευκρινίζει σχετική ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του υπουργείου, «ούτως ή άλλως εντασσόταν και εντάσσεται στο νόμιμο ωράριο».

Σύμφωνα με τον σχετικό εργασιακό νόμο (4808/2021), ο οποίος θεσμοθέτησε την «υπερεργασία» και στον οποίο προβλέπονταν ότι: «Σε επιχειρήσεις, στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας έως σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα, ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται πέντε (5) επιπλέον ώρες την εβδομάδα κατά την κρίση του εργοδότη (υπερεργασία). Οι ώρες αυτές υπερεργασίας (41η, 42η, 43η, 44η, 45η ώρα) αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά είκοσι τοις εκατό (20%) και δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όρια υπερωριακής απασχόλησης». Για να ακολουθήσει η σημερινή υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία οι ώρες υπερεργασίας παύουν να δηλώνονται και κατά συνέπεια να πληρώνονται με προσαυξημένο ημερομίσθιο. Ενώ επιπλέον οι εργοδότες δεν υποχρεούνται πλέον να καταχωρίζουν εμπρόθεσμα στο έντυπο Ε4, που αφορά στο συμπληρωματικό ωράριο, του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Η καταχώρηση των υπερωριών θα γίνεται πλέον σε επόμενο χρόνο και συγκεκριμένα σε διάστημα 15 ημερών μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας. Ενώ, όπως καθαρά για λόγους εμπαιγμού, αναφέρεται «Διατηρείται ωστόσο η υποχρέωση προαναγγελίας των υπερωριών».

Έτσι λοιπόν, εφόσον η υπερεργασία εντάσσεται στο νόμιμο ωράριο πλέον, αυτό συνεπάγεται πως οι μισθωτοί χάνουν την προσαύξηση και άρα το εισόδημα από την υπερεργασία που τώρα γίνεται και με τον νόμο κανονικά απλήρωτη. Επιπλέον, για όσους εργαζόμενους διαπιστωθεί ότι δεν είναι δηλωμένες οι υπερωρίες τους στο ΕΡΓΑΝΗ, είναι εύκολο να επικαλεστεί ο εργοδότης τους πως πρόκειται για την εν λόγω υπερεργασία.

Όπως διατείνεται ο υπουργός, η απαλλαγή των εργοδοτών από την υποχρέωσή τους να δηλώνουν στο έντυπο Ε8 του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, την υπερεργασία των εργαζομένων τους, γίνεται για λόγους «απλούστευσης της διαδικασίας». Στην πραγματικότητα με την υπουργική αυτή απόφαση νομιμοποιείται η «μαύρη εργασία». Με την εφαρμογή της θα σημειωθεί το δίχως άλλο ευθεία μείωση των αποδοχών των εργαζομένων που προηγουμένως λάμβαναν προσαύξηση από τις υπερωρίες τους, καθώς και πλήρης ελαστικοποίηση του ωραρίου εργαζομένων, όπως για παράδειγμα των οδηγών φορτηγών, ΚΤΕΛ και τουριστικών λεωφορείων, των οποίων το ωράριο επηρεάζεται από πολλούς απρό­βλε­πτους παράγοντες όπως είναι η κίνηση, η καθυστέρηση στα σύνορα κλπ., και το ξεχείλωμά του είναι σχεδόν κανόνας, μόνο που πλέον δε θα αμείβεται, ενώ ταυτόχρονα καταργείται ο όποιος έλεγχος ασκούνταν στην αυθαιρεσία των εργοδοτών, μέσα από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Άλλωστε οι εργοδότες είναι οι μόνοι αποδέκτες αυτoύ του δώρου του υπουργού όπως και οι ιδιοκτήτες οδηγοί, οι οποίοι επί χρόνια πίεζαν ακόμη και τον προηγούμενο υπουργό, Γ. Βρούτση, να καταργήσει την εμπρόθεσμη καταγραφή ωραρίου.