Μετά από ερωτήσεις σχετικά για το τί θα γίνει με εργοδότες και εργάτες σε περίπτωση γενικής καραντίνας, το Υπουργείο Εργασίας της κυβέρνησης του Σεμπαστιάν Πινιέρα ανακοίνωσε στις 26 Μαρτίου:

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, οι πλευρές αποδεσμεύονται από τις αμοιβαίες υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβόλαιο”.

Προσθέτει μετά αναλυτικότερα ότι οι εργοδότες δεν υποχρεούνται να προσφέρουν εργασία στους εργαζόμενούς τους ή να τους καταβάλουν μισθό. Παρομοίως… οι εργαζόμενοι δεν υποχρεούνται να εκτελούν τα καθήκοντά τους… Aυτό μας έλειπε!!

Ουσιαστικά η κυβέρνηση του Πινιέρα λέει στους εργοδότες να απολύσουν ελεύθερα όσο διαρκεί η επιδημία του κορονοϊού και μετά βλέπουμε… Ή ακόμη χειρότερα, μπορεί εμμέσως να παροτρύνει τους εργαζόμενους σε δωρεάν εργασία κατά τη διάρκεια της κρίσης με την ελπίδα να διατηρήσουν τη θέση τους όταν αυτή παρέλθει. Στο βαθμό που με τις διατυπώσεις αυτές, η ανεργία παρουσιάζεται λίγο πολύ σαν επιλογή του εργαζόμενου, δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για στήριξη αυτών που θα βρεθούν στην ανεργία.