ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΚΗΡΥΣΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΜΑΣ