ΚΕΡΚΥΡΑ
Πέμπτη, 4 Ιούλη, 7:30 μ.μ.
Βιβλιοπωλείο”Πλους”

ΙΚΑΡΙΑ
Πέμπτη, 4 Ιούλη, 8:00 μ.μ.

στο καφενείο του Καντούνη, στο Χριστό
Αγίου Κηρύκου