Λαϊκός Δρόμος

Δεκαπενθήμερη εφημερίδα, Λαϊκός Δρόμος. Όργανο της ΚΕ του Μ-Λ ΚΚΕ

201818 Δεκ

ΛΑΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ