Σελίδες από την ιστορία του κινήματος

201721 Οκτ

Γράμμα του Λένιν προς τα μέλη της ΚΕ

 

24 του Οκτώβρη 1917

 

Σύντροφοι!

   Γράφω αυτές τις γραμμές στις 24 το βράδυ. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη.


201721 Οκτ

Πολύμορφες εκδηλώσεις και αφιερώματα για τα 100 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση

 

Δημοσιεύουμε παρακάτω εκτεταμένα αποσπάσματα από το κείμενο μπροσούρα του Λένιν, με τον τίτλο «Θα κρατήσουν άραγε οι μπολσεβίκοι την κρατική εξουσία;»

   Το κείμενο γράφτηκε στην παρανομία στα τέλη του Σεπτέμβρη και τελείωσε την 1η Οκτώβρη 1917.


201710 Οκτ

Λόγος στη συνεδρίαση της ΚΕ 16 Οκτώβρη 1917

Πρέπει να εκλέξουμε την κατάλληλη μέρα για την εξέγερση. Μόνο έτσι πρέπει να καταλάβουμε το νόημα της απόφασης 88.

Ισχυρίζονται ότι είναι ανάγκη να περιμένουμε ν’ αρχίσει η κυβέρνηση την επίθεση, αλλά πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει επίθεση. Η αύξηση των τιμών στα σιτηρά, η αποστολή κοζάκων στην περιφέρεια του Ντονέτς κλπ.—όλα αυτά αποτελούν κιόλας επίθεση.  Ως πότε θα περιμένουμε, αν δεν γίνει η ένοπλη επίθεση; Εκείνο που προτείνουν ο Κάμενεφ και ο Ζηνόβιεφ οδηγεί αντι­κειμενικά στο να δοθεί η δυνατότητα στην αντεπανάσταση να προετοιμαστεί και να οργανωθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υποχωρούσαμε συνεχώς και θα χάναμε την επανάσταση. Γιατί να μην εξασφα­λίσουμε τη δυνατότητα να εκλέξουμε εμείς την ημέρα και τους όρους της εξέγερσης, ώστε να μη δόσουμε στην αντεπανάσταση τη δυνατότητα να οργανωθεί;


201713 Οκτ

Στάλιν Η Εξουσία των Σοβιέτ (αποσπάσματα ) 13 Οκτώβρη 1917

Τις πρώτες μέρες της επανά­στασης το σύνθημα «Όλη η εξουσία στα Σοβιέτ!» ήταν εντε­λώς νέο σύνθημα.

Τον Απρίλη το σύνθη­μα αυτό αντιπαραθέτεται για πρώτη φορά στην εξουσία της Προ­σωρινής κυ­βέρ­νη­σης. Η πλειοψηφία του πληθυ­σμού της πρωτεύουσας είναι για την ώρα ακόμα υπέρ της Προσωρινής κυβέρνη­σης χωρίς τους Μιλιουκόφ-Γκουτσκόφ. Τον Ιούνη το σύνθημα «Η εξουσία στα Σοβιέτ» γίνεται πανηγυρικά δεχτό από την τεράστια πλειοψηφία  των εργατών και των φαντάρων. Η Προσωρινή κυβέρ­νηση απομονώνεται τώρα πια μέσα στην πρωτεύουσα. Τον Ιούλη ξεσπάει ο αγώνας γύρω από το σύνθημα «'Ολη η εξουσία στα Σοβιέτ!» ανάμεσα στην επαναστατική πλειοψηφία της πρω­τεύουσας και την κυβέρνηση Λβόφ-Κερένσκι. Η συμβιβαστική ΚΕΕ, στηρι­ζό­μενη στην καθυστέρηση της επαρχίας, περνάει με το μέρος της κυβέρνησης. Ο αγώνας κρίνεται προς όφελος της κυβέρνησης.


201719 Οκτ

Λένιν: Γράμμα προς την ΚΕ του ΣΔΕΚΡ (μπ) για την προδοσία Ζηνόβιεφ - Κάμενεφ

19 Οκτώβρη 1917

Αγαπητοί σύντροφοι!

Ένα κόμμα που σέβεται τον εαυτό του δεν μπορεί να ανέχεται τον απεργοσπαστισμό και τους απερ­γοσπάστες στις γραμμές του.

Αυτό είναι ολοφάνερο. Κι’ όσο περι­σότερο σκέπτεται κανείς την εκδήλωση του Ζηνόβιεφ και του Κάμενεφ από το μη κομματικό Τύπο, τόσο γίνεται πιο αναμφισβήτητο ότι η πράξη τους περιέχει όλα τα στοιχεία του απεργοσπαστισμού. Οι υπεκφυγές του Κάμενεφ στη συνεδρίαση του Σοβιέτ της Πετρούπολης είναι κάτι το εντελώς ποταπό· συμφωνεί, βλέπετε, απόλυτα με τον Τρότσκι. Μα είναι λοιπόν δύσκολο να κα­ταλάβει κανείς πως ο Τρότσκι δεν μπορούσε, δεν είχε το δικαίωμα, δεν έπρεπε να πει μπροστά στους εχθρούς περισσότερα απ’ όσα είπε; Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι το χρέος του Κόμματος, που έκρυψε από τον εχθρό την απόφασή του (για την ανάγκη ένοπλης εξέ­γερσης, για το ότι η εξέγερση αυτή είναι πέρα για πέρα ώριμη, για την ολόπλευρη προετοιμασία κτλ.), ότι η απόφαση αυτή υποχρεώνει κατά τις δημόσιες εμφανίσεις να απο­δίδεται στον αντίπαλο όχι μόνο το «φταίξιμο», αλλά και η πρωτοβουλία; Μόνο παιδιά θα μπορούσαν να μην το καταλάβουν αυτό. Οι υπεκφυγές του Κάμενεφ είναι καθαρή αγυρτεία. Το ίδιο πρέπει να πούμε και για τις υπεκφυγές του Ζηνόβιεφ. Του­λάχιστο για το γράμμα του με το οποίο «δικαιολογείται» (που δημο­σιεύεται νομίζω στο Κεντρικό Όρ­γανο), το μόνο γράμμα που είδα (γιατί εγώ, μέλος της ΚΕ, δεν είδα ως τα τώρα καμιά ιδιαίτερη γνώμη, δήθεν «ιδιαίτερη γνώμη», για την οποία χαλάει τον κόσμο ο αστικός Τύπος). Από τα «επιχειρήματα» του Ζηνόβιεφ: ο Λένιν έστελνε τα γράμ­ματά του «πριν παρθούν οποιεσ­δήποτε αποφάσεις», κι εσείς δεν διαμαρτυρηθήκατε.
Πολιτικός Διάλογος στη ΛΑ-ΑΑΣ


Μακρόνησος 1947 - 2017